Thông Tin Server Thông Tin Open Beta Thông Tin Alphatest
Phiên bản : Season 2 Classic Tạo Đấu Sĩ (MG) : 220 Level Reset : 5
EXP : 50x - Tỉ Lệ Drop: 5% Tạo Chúa Tể (DL) : 250 Level Level : 400
Tối đa Cánh Cấp 2 - Trang bị 380 Reset : 5 lần Point : 65.000
Giới hạn Reset 10 lần / ngày Level : 1 Gcoin : 10tr
Giới hạn 3 Acc / Máy tính Point : 3000 Wcoin : 10tr
Antihack : Pro 99% Zen : 10.000.000 Zen : 2 tỷ
Sub Quái vật Giao dịch Hòm đồ PK Cửa hàng cá nhân Chaos Goblin
1 Không
2 Không Không Không Không
3 Không Không Không
4 Không Không Không
5 Không Không Không
Tên Sự Kiện Server Thời Gian Phần Thưởng Ghi Chú Máp
Lâu Đài Máu Server 2,3,4,5 2 tiếng 1 lần 500 quái được Ngọc Bắt đầu từ 0h30 Lorencia.Davias

Quang Trường Quỷ Server 2,3,4,5 2 tiếng 1 lần 500 quái được ngọc Bắt đầu từ 1h Noria

Hỗn Nguyên lâu Server 2,3,4,5 2 tiếng 1 lần 500 quái được ngọc Bắt đầu từ 0h All Máp

Quỷ Xương Server 2,3,4,5 6 tiếng 1 lần Ngọc Bắt đầu từ 0h20 Lorencia,Noria.Davias

Rổng Đỏ Server 2,3,4,5 6 tiếng 1 lần Ngọc Bắt đầu từ 1h40 Lorencia,Noria.Davias

Boss Vàng Server 2,3,4,5 2 tiếng 1 lần Box1-5 Bắt đầu từ 0h00 Lorencia,Noria.Davias

Binh đoàn phủ thuỷ Server 2,3,4,5 4 tiếng 1 lần Ngọc Bắt đầu từ 00h50 Lorencia,Noria.Davias

Binh đoàn thỏ ngọc Server 2,3,4,5 6 tiếng 1 lần Ngọc Bắt đầu từ 03h00 Atlans 1

Summer Event Server 2,3,4,5 6 tiếng 1 lần Ngọc Bắt đầu từ 05h30 Atlans 1

Event Giáng Sinh Server 2,3,4,5 6 tiếng 1 lần Ngọc Bắt đầu từ 04h30 Atlans 1

Sự kiện Medusa Server 2,3,4,5 1 ngày 1 lần Item 20h00 Dungeon3

Sự kiện Siêu Boss Server 2,3,4,5 6 tiếng 1 lần Item 01h30 Dungeon3

Phượng hoàng lửa Server 2,3,4,5 12 tiếng 1 lần Lông Vũ, HHHT 09h00 Icarus

kundun Kalima 7 Server 2,3,4,5 12 tiếng 1 lần Item 09h00 Icarus