Hải Phòng

  • Hải Phòng
  • Comming Soon
  • Comming Soon
  • Comming Soon
1 Name 100
1 Name 100
1 Name 100
1 Name 100
1 Name 100
1 Name 100
1 Name 100
1 Name 100
1 Name 100
1 Name 100

Tải game - Download Game

Để chơi MU Hải Phòng, bạn chỉ cần tải một trong các bộ cài đặt dưới đây là đã có thể dễ dàng tham gia Lục địa MU Hải Phòng. Chọn link tải có tốc độ nhanh nhất phù hợp với đường truyền của bạn.

Bản Cài đặt không âm thanh

  • Máy chủ Chia Sẻ
  • Máy chủ VDC NEW

Bản cài đặt có âm thanh

  • Máy chủ Chia Sẻ
  • Máy chủ VDC NEW

Bản MU-HaiPhong.Zip

Tin Hướng dẫn

Tin diễn đàn